Spørsmål nummer 1 av 18.
Hvordan vil du bo?
  I borg.
  I hus.
  I telt.
  I langhus.
  Under en busk.

Start på nytt