Gå tilbake til Religion
Gå opp til Top

Overtro

"The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science."
-Albert Einstein

Magi og Verdensbilde

Så og si alle folkene som bor i Hildreheimen, tror på magi. De bruker det som sin forklaringsmodell på alt det de ikke forstår, og således vil mange ha historier å fortelle om magi de har opplevd i sine liv. Noen har kanskje sett alver, eller i alle fall blusset fra deres bål ute på myrene når de danser om nettene. Og man vet med en gang om det er et alvebål, for det lyser ikke helt på samme måte som vår ild.

Ikke bare forklarer man hendelser som er uvanlige eller uforklarlige utifra det vitenskapelige ståstedet i Hildreheimen, men også i situasjoner hvor det er vanskelig å godta den alternative forklaringen. Eksempler på dette kan være handlinger som er for onde til å godta, slik som bestialske mord. Det kan også være vanskelig å godta en ektefelles utroskap og det er da gjerne ønskelig å tillegge disse handlingene et element av magisk tvang.

Det er også kjent at den onde guden, Jakaen, står bak mange av de onde handlingene utført av mennesker. De er da viljeløse i varierende grad, og kan ikke belastes for det onde de gjør. Som oftest er det likevel nødvendig å drepe dem for å gjøre slutt på ondskapen, siden det ikke er lett å fjerne Jakaens innflytelse.